Chronologia  (Chronos czas)

nauka o mierzeniu i ustalaniu czasu.

 

ERA CHRZESCIJANSKA
A.D.  
Anno Domini (łacina)  Rok Panski
Kalendarz Julianski od 46 p.n.e.do 
04.10.1582.
Kalendarz Gregorianski   od 15.10.1582.
Daty przyjecia:
1582  Włochy,Hiszpania,Portugalia,Polska,Francja.
Holandia,Luksemburg
1583  Bawaria
1584  Austria,Czechy,Sl±sk,Szwajcaria
1587  Węgry
1610  Prusy Ksi±żęce
1700  Niemcy (protestanci),Dania,Norwegia
1752  Anglia
1753  Szwecja,Finlandia
1873  Japonia
1911  Chiny
1916  Bułgaria
1918  Rosja
1919  Rumunia,Serbia
1923  Grecja
1925  Turcja
1928  Egipt

ERA MAHOMETANSKA
A.H.  
Anno Hegirae (łacina) Rok ucieczki
od 622

ERA ŻYDOWSKA
A.M. 
Anno Mundi (łacina) Rok od stworzenia swiata
od 3700 p.n.e.

ERA BIZANTYJSKA
od 01.09.5508 p.n.e.

ERA FRANCUSKA (
Rewolucj Francuskiej)
od 22.10.1792 do 01.01.1806

CZAS Greenwich  GMT Greenwich Mean Time

A.M.  Ante Meridiem 
Czas przed południem
P.M.   
Czas po południu
CZAS STREFOWY
czas zimowy
C¦E  Czas ¦rodkowo Europejski (CET Central European Time)
W Polsce od 1915.

czas letnii
CWE  Czas Wschodnio Europejski.
W Polsce (1939~1956) i od 1977

Wszelkie Prawa Zastrzezone.  ABC Genealogi    2001