Heraldyka

INFORMACJE

Lingwistyka

Chronologia

  Archiwistyka

Książki

Objaśnienia jak czytać wykresy
graficzne genealogi

Symbole genealogiczne

GRUPY KRWI
zasady dziedziczenia 

Matka Ojciec Dziecko
Ojciec Matka Dziecko

O + O = O
A + A = A,O
A + O = A,O
A + B = A,B,O,AB
A + AB = A,B,O,AB
B + B = B,O
B + O = B,O
B + AB = A,B,AB
AB + O = A,B