OBJAŚNIENIA

Drzewa genealogiczne ( wykresy potomków)
występujące na stronie są przedstawione w formie
tablicy poziomej lub poziomej odwróconej.

Układ poziomy ( najstarszy występuje na dole).

Układ poziomy odwrócony ( najstarszy występuje na górze ).

Układ poziomy odwrócony ( pokrewieństwa do osoby JA ).

Genealogia. A.D 2009