Lingwistyka (Językoznastwo) 

nauka badająca język,jego początki,zmiany wsposobie
wymawiania,pochodzenie.

Języki świata
1) Języki indoeuropejskie
2) Języki chamito semickie
3) Języki negro afrykanskie
4) Języki uralskie
5) Języki ałtajskie
6) Języki chińsko tybetańskie
7) Języki australoazjatyckie
8) Języki austronezyskie(malajopolinezyjskie)
9) Języki Indian amerykanskich
10) Języki eskimo aleuckie
11) Języki ibero kaukaskie
12) Języki paleoazjatyckie
13) Koreański
14) Japoński

GRUPA INDOEUROPEJSKA
Indoiranska
Ormianski
Grecki
Albanski
Bałtosłowianski
Germanski
Romanski
Celtycki
(wymarły) Anatolijski
(wym) Paleobałkanski
(wym) Tocharski

JĘZYKI BAŁTOSŁOWIANSKIE

Bałtyckie
(wym)
 staropruski
litewski
łotewski

Słowianskie

zachodni

+ połabski
polski
czeski
słowacki
łużycki

wschodni

rosyjski
białoruski
ukrainski

południowi

+ starocerkiewny
słowenski
serbsko chorwacki
macedonski
bułgarski

Wszelkie Prawa Zastrzezone.  ABC Genealogi    2001