U PANA BOGA ...

U PANA BOGA ZA PIECEM , U PANA BOGA W OGRÓDKU , U PANA BOGA ZA MIEDZˇ