Jasnogórski Cudowny
Obraz
Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej

XVII wiek
Sukienka brylantowa
(diamentowa)

XVII wiek
Sukienka rubinowa
( wierności )

1910
Sukienka koralowa

1966
Sukienka milenijna
( tysiaclecia )

1969
Sukienka koralowa
( Koralowo-perłowo-
biżuteryjna)

1981
Sukienka szescsetlecia
( koralowo-perłowa )

1982
Sukienka szescsetlecia
( złota )

2005
Sukienka bursztynowo-
brylantowa
( Zawierzenia Totus Tuus )

2010
Sukienka
wdzięczności i miłości,
cierpienia i nadziei
narodu polskiego

KORONY

Ufundowana ok. 1635
Korona Rubinowa
Władysława IV Wazę

 Koronacja 08 IX 1717
Złote Korony
papieża Klemensa XI

Koronacja 22 V 1910
Złote Korony
papież Piusa X

  Koronacja 03 V 1966
Złote Korony Milenijne

Koronacja 26 VIII 2005
Złote Korony
papieża Jana Pawła II

  Koronacja 04 IX 2010
Złote Korony
Wdzięczności Narodu Polskiego

  Koronacja 2017
Złote Korony